HOORN - Als het aan het Hoornse college ligt, blijft het replicaschip De Halve Maen in ieder geval het Jaar van de Gouden Eeuw in 2019 in Hoorn. Ook wil het college onderzoeken óf en op welke manier de Halve Maen ook na 2019 ingezet blijvend kan worden als icoon van Hoorn als Stad van de Gouden Eeuw. Op 22 en 29 januari buigen de raadscommissie en de gemeenteraad zich over het voorstel.

In 2015 kwam de Halve Maen naar Hoorn. Hoorn kreeg het schip voor vijf jaar in bruikleen van de New Netherland Museum in New York. Na een tussentijdse evaluatie besloot de raad in 2017 om de Halve Maen in 2018 in Hoorn te houden, met de optie om dit nog voor een jaar te verlengen.

Gouden Eeuw
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) heeft 2019 uitgeroepen tot Jaar van Rembrandt en de Gouden Eeuw. Hoorn grijpt deze kans aan als aanzet om zichzelf (ook na 2019) als ‘Stad van de Gouden Eeuw’ te profileren. De rijke geschiedenis van Hoorn wordt vooral bepaald door het water, en daaruit voortvloeiend, de handel. Afgezien van de prachtige historische gebouwen in de binnenstad is de Halve Maen volgens het college op dit moment het enige ‘beleefbare’ icoon waarmee Hoorn het verhaal van de maritieme geschiedenis kan vertellen. De Halve Maen is het enige nog zeilende VOC-replicaschip ter wereld. Daarmee is de Halve Maen volgens het college dus een unieke en bijzondere aanwinst voor de stad en ook een belangrijk icoon voor het Hoornse verhaal van de Gouden Eeuw.

Icoon
Het college vraagt de raad zich uit te spreken over de vraag of zij de Halve Maen als een belangrijk en kansrijk icoon voor Hoorn als Stad van de Gouden Eeuw ziet. Ziet de raad dat ook zo, dan is het vanzelfsprekend het schip in 2019 in Hoorn te houden en om dit jaar te onderzoeken óf en hoe het schip ook na 2019 als icoon van Hoorn als Stad van de Gouden Eeuw kan worden ingezet. Het college vindt het dan wel belangrijk dat het schip vaker zichtbaar is, in Hoorn en op andere plekken. Ziet de raad geen of onvoldoende belang of potentie in de Halve Maen als icoon of ambassadeur van het verhaal van de Gouden Eeuw, dan stelt het college voor om het schip in 2019 nog terug te sturen naar Amerika.

Besluit
Het voorstel over de Halve Maen staat op 22 januari op de agenda van de algemene raadscommissie. Op 29 januari neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van het schip in Hoorn.