HOORN - De PvdA-Hoorn presenteert vandaag haar verkiezingsprogramma “Pak door!” De PvdA-Hoorn nodigt de inwoners van Hoorn met dit programma uit om de koers van de afgelopen jaren voort te zetten. Want er is al veel bereikt, maar investeren in armoedebestrijding, goede huisvesting en zorg blijft nodig.

Door met onze aanval op de armoede
Mede dankzij de PvdA-Hoorn kunnen nu meer inwoners gebruik maken van ondersteuning, worden schulden van inwoners sneller gesignaleerd en kwam er meer geld voor kinderen in armoede. Lijsttrekker Judith de Jong: “Wij willen door met onze aanval op de armoede, want we zijn nog lang niet klaar. Te vaak lukt het de mensen die ondersteuning nodig hebben het niet om dit ook daadwerkelijk te organiseren. Wij willen drempels wegnemen en meer mensen bereiken. Ouderen met een laag inkomen verdienen meer aandacht. Voor deze groep willen wij gratis openbaar vervoer.“

Voor iedereen een passende woning
Goede huisvesting is een tweede speerpunt voor de PvdA-Hoorn. De Jong vervolgt: “Er zijn onvoldoende sociale huurwoningen. Dat moet beter. Ook voor mensen met een middeninkomen is het vinden van een huis lastig. Daarom zet de PvdA-Hoorn in op meer sociale huurwoningen. Bijvoorbeeld doordat de corporatie minder woningen verkoopt. Ook willen wij bij nieuwbouw of herbestemming meer woningen voor de middeninkomens.”

Verder investeren in zorg
Investeren in zorg blijft nodig. Te veel ouderen zijn eenzaam, te veel kinderen en jongeren hebben psychische klachten en te vaak is er een stapeling van problemen: schulden, werk, gezondheid, stress. De PvdA-Hoorn wil eenzaamheid verminderen en gebruik maken van de kennis en kunde van ouderen. Ook wil de PvdA-Hoorn meer preventie om psychische klachten te voorkomen en mantelzorgers ondersteunen.

Verkiezingen
Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Meer lezen over de standpunten van de PvdA-Hoorn kan op hoorn.pvda.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over de enthousiaste kandidaten van de PvdA-Hoorn.