NOORD HOLLAND - De provincie Noord-Holland investeert 23 miljoen euro om de belangrijkste knelpunten in het Noord-Hollandse fietsnetwerk op te lossen.

Komende 2 jaar starten 14 projecten die het meest bijdragen aan de fietsveiligheid. Dit zijn bijvoorbeeld fietspaden vlak bij scholen, bij bus – of treinstations of bij gevaarlijke kruispunten.

Het doel van de investering is het zorgen voor veilige fietsroutes en een aantrekkelijk fietsnetwerk in Noord-Holland. Van 2018 tot 2020 gaat de provincie aan de slag met 14 projecten die het meest bijdragen aan de fietsveiligheid.

Zo wordt het kruispunt bij de drukke N242 tussen Heerhugowaard en Waarland veiliger gemaakt voor overstekende fietsers. Ook maakt de provincie het station Heemstede-Aerdenhout beter bereikbaar voor fietsers vanuit Haarlem. Uiteindelijk helpen deze investeringen met het veiliger maken van het regionale fietsnetwerk in Noord-Holland. Hiervoor stelt de provincie 16 miljoen euro beschikbaar.

Daarnaast stelt de provincie bijna 7 miljoen euro beschikbaar om Noord-Hollandse gemeenten te helpen met het aanpakken van hun lokale fietsknelpunten. Provincie en gemeenten hebben samen een selectie gemaakt van 39 knelpunten die op korte termijn aangepakt kunnen worden. Dit zijn wegen zonder fietspaden, fietspaden met veel omringend verkeer of onveilige oversteekplaatsen voor fietsers.

Gemeenten kunnen vanaf midden 2018 een subsidieaanvraag indienen als zij deze knelpunten willen oplossen.

Onderzoek naar fietsknelpunten

In opdracht van de provincie heeft de Fietsersbond onderzocht welke problemen fietsers ondervinden op provinciale en gemeentelijke fietspaden. Daaruit blijkt dat Noord-Hollanders vaak op de fiets zitten en onderweg naar het werk, strand of de voetbalclub nog veel obstakels tegenkomen. In totaal worden in het onderzoek 308 fietsknelpunten benoemd, zowel op provinciale als gemeentelijke fietspaden. Een knelpunt is bijvoorbeeld het ontbreken van een fietspad, een te smal fietspad of een onveilig kruispunt. Dit leidt tot onveilige situaties voor fietsers en het overige verkeer.

Toekomstig provinciaal fietsbeleid

Het aanpakken van regionale fietspaden maakt deel uit van het grotere provinciaal fietsbeleid dat op dit moment wordt opgesteld, als onderdeel van de provinciale Omgevingsvisie.

Vooruitlopend op het nieuwe beleid hebben Gedeputeerde Staten, op basis van het onderzoek van de Fietsersbond, besloten al op korte termijn te investeren in de veiligheid van zowel provinciale als gemeentelijke fietspaden.