HOORN - Voor de restauratie van 48 rijksmonumenten heeft de provincie Noord-Holland bijna 5 miljoen euro subsidie verdeeld. Eén daarvan is het Westfries Museum in Hoorn, die aan de vooravond staat van een ingrijpende restauratie, verduurzaming en verbouwing. De subsidie is bedoeld voor het bouwkundige deel van het project en bedraagt 780.000 euro.


Het Westfries Museum is door de provincie aangemerkt als rijksmonument van betekenis. Provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat deze rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen hieraan bij, ook is het behoud ervan belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. Vanaf 1 januari 2023 wordt het Westfries Museum gesloten voor een noodzakelijke en ingrijpende restauratie, verduurzaming en verbouwing van de monumentale panden. Na heropening zal het volledig gerestaureerde Westfries Museum door o.a. een lift en gelijkvloerse verdiepingen voor het grootste deel toegankelijk zal zijn voor alle bezoekers. Voor de restauratie van de monumentale panden is een subsidie toegekend van 780.000 euro.

Toekomst voor het verleden
Projectleider Eltje de Klerk laat in een eerste verklaring namens de projectgroep Vernieuwing Westfries Museum weten verheugd te zijn over de toekenning van de provinciale subsidie. "Hiermee bouwt de provincie mee aan een toekomst voor het verleden. In het vernieuwde museum behouden we straks bewust de monumentale kracht van het gebouw. De collectie en het gebouw vertellen immers samen het verhaal van de cultuurgeschiedenis van Hoorn en Westfriesland, met het accent op de meest enerverende periode uit die geschiedenis: de 17e eeuw. Het Westfries Museum in het hart van de historische havenstad Hoorn is namelijk gevestigd in het voormalige Statencollege - een rijksmonument uit 1632. Het vormt een monumentaal museumcomplex in combinatie met de twee naastgelegen panden Roode Steen 15 en 16: twee panden met een 18e-eeuwse verschijningsvorm en 17e-eeuwse kernen. Die monumentale huisvesting geeft het museum een bijzonder karakter. Na de restauratie zullen de eeuwenoude vloerplanken nog steeds kraken, maar kan wel iedereen het grootste deel van het museum bezoeken, ook in een rolstoel."

Cultuurgeschiedenis van Hoorn en Westfriesland
Na de heropening voert het Westfries Museum ook een nieuw museaal concept. Het museum blijft het verhaal vertellen van de cultuurgeschiedenis van Hoorn en Westfriesland, met het accent op de 17e eeuw. Dat verhaal wordt straks echter vanuit meer dan 20 verhalenkamers vertelt, ieder met een eigen thema en sfeer, en vanuit verschillende perspectieven. Zo sluit het museum straks in het gerestaureerde monument weer volledig aan bij de vragen die de samenleving vandaag de dag aan het verleden stelt.