HOORN - Het project Nieuwe Nederlanders van Vrijwilligerspunt Westfriesland betrekt mensen die nieuw zijn in Nederland bij onze maatschappij door vrijwilligerswerk, deelname aan (sport)activiteiten en taalondersteuning. Sinds de start in 2019 zijn 64 nieuwe Nederlanders gekoppeld aan organisaties in West-Friesland. Nu, ruim twee jaar later, is het project Nieuwe Nederlanders afgerond en opgenomen in de dienstverlening van Vrijwilligerspunt. Pien Knijn van Vrijwilligerspunt: “64 koppelingen is een super resultaat die we samen met de partners WerkSaam, Fiolet Taaltrainingen, de samenwerkingspartners van afdeling Taalhuis Westfriesland en de zeven gemeenten hebben gerealiseerd.”

Het doen van vrijwilligerswerk voor nieuwe Nederlanders helpt om de Nederlandse taal te leren en zorgt ervoor dat ze actief onderdeel worden van de eigen woonomgeving. De reguliere manier van het vinden van vrijwilligerswerk was echter onvoldoende voor deze doelgroep. Pien Knijn: “Veel nieuwe Nederlanders zijn onbekend met vrijwilligerswerk. Hoe moeten ze zich voorbereiden? Wat kunnen ze verwachten? En vooral: wat wordt er van hen verwacht? Maar ook voor de maatschappelijke organisaties leefden vragen over een goede samenwerking met nieuwe Nederlanders als vrijwilligers. Dat alles in combinatie met een beperkte kennis van de Nederlandse taal bij de nieuwe Nederlanders vroeg om een aanpak op maat. Daarom zijn we in 2019 het project gestart samen met de betrokken partners.”

Maatwerk
Bij het project Nieuwe Nederlanders wordt uitgegaan van het talent en de wensen van de deelnemers. Zohra Gawhary deed de kennismakingsgesprekken en begeleiding vanuit Vrijwilligerspunt. “Als je uitgaat van wat iemand echt zelf wil, is het makkelijker om die persoon onderdeel te laten uitmaken van de samenleving. De keuze van het traject is daarom afhankelijk van de interesses van de nieuwe Nederlander zelf. Het is dus echt maatwerk. Ook ik ben ooit als asielzoeker naar Nederland gekomen en weet als geen ander hoe belangrijk het is om de taal goed te spreken en hoe moeilijk het is ineens te maken te krijgen met een andere cultuur. Als je de taal en cultuur kunt leren door te participeren in de maatschappij op een manier die jóu past, ligt er niet alleen een toekomst vol kansen voor je in het verschiet. Je voelt je ook echt deel van de toekomst van jouw samenleving. En dát motiveert.”

Toekomst

Pien: “Het is gelukt een methodiek te ontwikkelen waarmee we vluchtelingen, oudkomers, nieuwkomers en anderstaligen succesvol kunnen laten participeren in de maatschappij. Dat kon alleen maar lukken door een goede samenwerking met de partners en door goed te luisteren naar de deelnemers. Het project is opgenomen in de dienstverlening van Vrijwilligerspunt Westfriesland. Ook in de toekomst blijven we nieuwe Nederlanders helpen hun weg te vinden in West-Friesland!’