HOORN - Op donderdagmiddag 28 maart aanstaande geeft archeoloog Bart ter Steege een lezing over poldermolens. De lezing is onderdeel van een serie activiteiten die het Westfries Archief organiseert onder de titel ‘Polderen in Westfriesland’.

Polderen in Westfriesland

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Baarsdorpermeer werd drooggemalen. Het binnenmeer werd getransformeerd in landbouwgrond. Daarmee behoort deze polder tot de oudste droogmakerijen in Westfriesland. Bij de verjaardag van de Baarsdorpermeer zal uitgebreid worden stilgestaan, niet in de laatste plaats door de polderbewoners zelf.In het Westfries Archief is een mini-expositie over de droogmaking van de Baarsdorpermeer. Daarnaast organiseert het archief drie lezingen over polders en droogmakerijen in Westfriesland.

Boven water komen

Molens waren voor de Hollanders en Westfriezen onmisbare werktuigen om hun laaggelegen land droog te houden en binnenmeren droog te maken. Rond 1650 stonden in oostelijk Westfriesland zeker 100 poldermolens.Spreker Bart ter Steege is werkzaam als archeoloog bij Archeologie West-Friesland. Het opgraven van enkele (polder)molens in Medemblik, de Waardpolder en Opmeer hebben zijn interesse aangewakkerd in de werking en het gebruik van deze prachtige werktuigen. In zijn lezing getiteld ‘Boven water komen’ gaat de spreker specifiek in op soorten poldermolens, hoe ze werken en hoe ze zijn ingezet bij de grote droogmakerijen in Noord-Holland.

De lezing op donderdag 28 maart begint om 15.00 uur in het Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT Hoorn. Toegang is gratis. Wel graag aanmelden (maximaal voor 2 personen) via activiteiten@westfriesarchief.nl.

De volgende lezing is op woensdag 17 april 2024. Dan vertelt Jan de Bruin over Westfriese polders op oude kaarten. De expositie in het Westfries Archief is tot 30 april tijdens de openingsuren van het archief vrij toegankelijk.