HOORN - De West-Friese Omringdijk werd aangelegd in de 13e eeuw om te voorkomen dat bewoonde gebieden in West-Friesland zouden overstromen bij hoge waterstanden van de Zuiderzee. Hoorn in een knik van deze dijk ontstaan, kreeg mede hierdoor bescherming tegen de Zuiderzee De straat West is onderdeel van de Omringdijk, nu niet meer te herkennen als zeewering en liep vroeger in een rechte lijn door naar Schardam.

Dijkbreuk door een stormvloed in de 14e eeuw deed het Hoornse Hop ontstaan en sneed het West af waar nu de Westerdijk begint. Door gebruik te maken van de aanslibbing van buitendijks land breidde de stad zich vanaf de vroege 16e eeuw zeewaarts uit en werd de Italiaanse Zeedijk aangelegd. Door de bloeiende economie van de stad in de eerst helft van de 17e eeuw kwam er ruimtegebrek in de havens, uitbreiding in zeewaartse richting was de enige mogelijkheid.

Met de aanleg van Achter op ’t Zand, de Hay, het Oostereiland en het Visserseiland ontstond de benodigde haven- en kaderuimte. Succesvol was deze uitbouw van de haven nooit, na het gereedkomen n 1655 liep de economie van in Hoorn sterk terug. Vanaf de Roode Steen nemen de gidsen van Oud Hoorn u mee over het West langs de dijken, de havens en de eilanden.