NOORD-HOLLAND - Huishoudens met lage inkomens hebben veel last van stijgende energiekosten, zelfs wanneer hun woningen voldoende geïsoleerd zijn. Dit is één van de conclusies van het onderzoek naar energiearmoede in Noord-Holland. Het onderzoek is uitgevoerd door TNO met subsidie van onder andere de provincie Noord-Holland.

Uit de resultaten blijkt dat in 2022 naar schatting 7,8% van de huishoudens in Noord-Holland in energiearmoede leefden: ze hebben een laag inkomen en hoge energiekosten of wonen in een huis dat niet goed geïsoleerd is. Het onderzoek laat zien dat de mate waarin verschillende huishoudens kwetsbaar zijn voor hogere energieprijzen, sterk afhankelijk is van hun inkomen, woningkwaliteit en eigendomssituatie.

9 miljoen beschikbaar

Rosan Kocken, gedeputeerde Energie & Klimaat: "Als gevolg van stijgende energieprijzen wordt de energierekening voor een steeds grotere groep in onze provincie moeilijker te betalen. Daarom hebben we eerder dit jaar 9 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten, zodat zij hun inwoners kunnen helpen. Het geld wordt gebruikt voor energiebesparende initiatieven, zoals het aanstellen van teams die bewoners helpen met het inregelen van verwarmingsinstallaties en het plaatsen van isolatiematerialen. Verder krijgen verenigingen van eigenaren advies over het verduurzamen van panden, en worden er energieloketten opgericht om woningeigenaren te ondersteunen bij het kiezen van duurzame maatregelen. Met onze 'Noord-Hollandse aanpak 2022-2023' willen we energiearmoede actief aanpakken. Zo creëren we samen met gemeenten een duurzame en rechtvaardige toekomst."

Naast financiële steun biedt de provincie praktische ondersteuning met 'Het Servicepunt Duurzame Energie' (SPDE). Dit is een kennisbron voor gemeenten. Zij organiseren een maandelijks vragenuur, webinars, nieuwsbrieven en podcasts. Experts staan klaar om gemeenten te begeleiden en te informeren over regelingen of over goede voorbeelden elders in het land.

Lagere inkomens niet vaker een slecht geïsoleerde woning

Het onderzoek laat zien dat lagere inkomens niet vaker een slecht geïsoleerde woning hebben dan hogere inkomens, zoals vaak wordt aangenomen. De corporatiewoningen zijn over het algemeen van betere kwaliteit dan koopwoningen en woningen van particuliere verhuurders. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het energieverbruik nauwelijks verschilt tussen inkomensgroepen, het verbruik wordt vooral bepaald door het energielabel van de woning.

Lage inkomens hebben behoefte aan renovatie plus financiële maatregelen

Huishoudens met lagere inkomens zijn kwetsbaar voor structureel hogere energieprijzen, zelfs als ze een goed geïsoleerde woning hebben. Anika Batenburg, onderzoeker bij TNO: "Verduurzaming van woningen is niet dé oplossing voor hogere energieprijzen maar het maakt wel een groot verschil: vooral lagere inkomens hebben in een goed geïsoleerde woning een aanzienlijk kleiner deel van hun inkomen kwijt aan de energierekening."

Zandvoort en Amsterdam meest getroffen


De geografische spreiding van energiearmoede toont aan dat zowel stedelijke als landelijke gebieden worden geraakt. Dit benadrukt de noodzaak voor gerichte interventies op zowel gemeentelijk als wijkniveau. Uit het rapport komen Amsterdam en Zandvoort wat betreft energiearmoede naar voren als meest getroffen gebieden.