NOORD-HOLLAND - Zaterdag 2 juni is een 200 kilometer lang vaarnetwerk voor kleine pleziervaart in de regio Noord-Holland Noord officieel geopend. Dit vaarnetwerk is onderdeel van het Sloepennetwerk waarmee via de website en app vaarroutes gepland kunnen worden. Het Sloepennetwerk werkt hard aan een zo groot mogelijk landelijk netwerk om zo het toerisme op het water te vergroten. De toevoeging van de regio Noord-Holland Noord binnen het Sloepennetwerk is met hulp van ontwikkelingsbedrijf NHN en de betrokken gemeenten tot stand gekomen. Het Recreatieschap Noord Holland was verantwoordelijk voor de uitvoering.

Het sloepennetwerk geeft inzicht in alle mogelijke vaarroutes. Het bestaande waternetwerk wordt zo nog beter benut en biedt veel kansen voor nieuwe (toeristische) initiatieven op en aan het water. Zo maakt het Sloepennetwerk bijvoorbeeld ook verhuurlocaties van (elektrische) sloepen inzichtelijk. Dirk van Ommen is ontwikkelaar van de applicatie: “Het doel is om een zo groot mogelijk netwerk in kaart te brengen. Regio Noord-Holland Noord mag niet ontbreken in het Sloepennetwerk omdat de regio het grootste oppervlakte aan water in Nederland heeft. Met dank aan het Ontwikkelingsbedrijf hebben we prachtige vaarroutes en ondernemingen zoals verhuurbedrijven en horeca in kaart kunnen brengen.”

Het tweehonderd kilometer lange netwerk is zaterdag officieel geopend door gedeputeerde Cees Loggen. Naast deze handeling is ook de nieuwe verhuurlocatie van elektrische sloepen door Greenjoy in gebruik genomen. De lancering viel tevens samen met de officiële start van de pilot bij de verlaagde kade aan de Noorderkade in Alkmaar. Pleziervaartuigen kunnen vanaf nu aanleggen door de aanmeervoorzieningen.. Loggen: “De uitbreiding van het Sloepennetwerk geeft het regiotoerisme een extra boost. Behalve dat het netwerk alle mooie vaarroutes toont, is het ook voor bezoekers van buiten de regio gemakkelijker om het water op te gaan. Zij hoeven niet langer op zoek naar verhuurlocaties van sloepen, en ook is het waternetwerk binnen Noord-Holland Noord voor hen nu nog toegankelijker”.