HOORN - In de nieuwe expositie “De Stand van Zaken” nodigt kunstenaar en initiatiefnemer Rob Komen vier andere kunstenaars uit waar hij een professionele klik mee heeft en die net als hij multidisciplinair werken. Allen zijn lid van Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o.. en tijdens deze gezamenlijk tentoonstelling wordt werk getoond wat niet eerder of nauwelijks geëxposeerd is.

Esther Koeman is conceptueel kunstenaar. Haar kunst gaat vaak over transformatie veroorzaakt door natuurlijke en sociale veranderingen die de maakbaarheid van onze omgeving beïnvloeden. Hierbij maakt Esther gebruik van persoonlijke verhalen en ervaringen.

Gígja Reynisdóttir is een IJslandse kunstenaar en woonachtig in Bergen.
De laatste jaren legt zij zich vooral toe op objecten geknipt uit papier of plastic folie en fijne potloodtekeningen. Recentelijk ontwikkelde ze een techniek die het haar mogelijk maakt om plantenbladeren te drogen en te preserveren om ze daarna te kunnen gebruiken als materiaal om op te tekenen.

Jeannette Plantenga is beeldend kunstenaar en tentoonstellingsmaker. Jeannette geeft waardevolle betekenis aan onderwerpen die schuren. Maakt, dat wat er niet mag zijn, zichtbaar en invoelbaar. Door vezels letterlijk door haar handen te laten gaan, creëert zij. Jeannette werkt bij voorkeur met herbruikbare materialen als papier, textiel, hout, metaal en kunststof.

Het kunstenaarsduo SylverSand (Sylvia Eusébio en Sander Asjes) heeft de handen uit de mouwen gestoken om een spannende interactieve installatie rond het thema vorm te geven. Ze trachten de toeschouwers wederom een spiegel voor te houden. De installatie vormt een geheel met de overige werken die geëxposeerd worden. Verschillende technieken, beeldtaal en betekenissen komen zo samen.

Rob Komen verandert, probeert uit en gaat verder. Voortdurend vernieuwen. In ontwikkeling blijven en niet terugvallen in steeds hetzelfde. Deze keer olieverfschilderijen, houtskooltekeningen en grafiek. Maar dat kan ook iets heel anders zijn. Niets blijft hetzelfde, behalve verandering.

De opening vindt plaats op zondag 6 februari a.s. om 16.00 uur.
In verband met het op deze dag nog beperkt toegestane aantal aanwezigen is reserveren voor deze opening noodzakelijk. Dat kan per mail naar info@robkomen.nl onder vermelding van het aantal personen en met vermelding van hun telefoonnummer.

We houden ons aan de geldende coronamaatregelen. Voor meer informatie kunt u terecht bij contactpersoon Rob Komen info@robkomen.nl en www.boterhal.com

Van 5 februari t/m 13 maart 2022