HOORN - Vorige week hebben Clusius College en Aannemersbedrijf J.M. Putter de aannemingsovereenkomst getekend voor de renovatie en nieuwbouw van het Clusius College in Hoorn. Met deze ondertekening komt de realisatie van de nieuwe, toekomstbestendige huisvesting van het groenonderwijs een flinke stap dichterbij.


Inloopbijeenkomst voor omwonenden

Dat was de reden dat gisteren de direct omwonenden zijn uitgenodigd op de school voor een inloopbijeenkomst. Gelukkig was dit nu mogelijk met de huidige corona-maatregelen en konden wij impressies van de nieuwbouw tonen. Het resulteerde in veel enthousiaste buren die tevreden zijn met de grotere afstand tot de gebouwen en de groene inrichting. Jurgen Holtz, Directeur Clusius College Hoorn over deze inloopbijeenkomst: “Ik kijk terug op een tevreden verlopen avond. Ontzettend fijn ook dat ik wel drie maal vernomen heb dat men ons gebouw goed vindt blenden met de nieuwe architectuur eromheen.” “Het wordt natuurlijk ook prachtig en dit toekomstbestendige gebouw wordt een mooi symbool voor de agrarische school die we zijn”

Sloop start na de voorjaarsvakantie

De sloopwerkzaamheden starten in de voorjaarsvakantie met asbestsanering, gevolgd door de sloop van het oude mbo-gebouw vanaf week 9 tot en met week 16. Uiteraard blijft het geven van goed onderwijs in een veilige omgeving tijdens deze bouw prioriteit en houden we tijdens de bouw zoveel als mogelijk rekening met de omgeving om overlast te voorkomen. Daarom voeren we het puin in de meivakantie af. Dit om de overlast voor het onderwijs zoveel mogelijk te beperken, maar ook de verkeersbewegingen te bundelen in één korte periode. Volgens de huidige planning kunnen de gebouwen dan in het najaar van 2023 in gebruik genomen worden.

Gebouw passend bij de ambities van het Clusius College

Samen met het ontwerpteam is in de afgelopen maanden een intensief traject doorlopen om het voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp uit te werken. Resultaat is een hoogstaand gebouw met maximale efficiëntie waar het gaat om duurzaamheid en energiebesparing; een gebouw met een open karakter, dat in elk opzicht past bij de groene ambitie van het Clusius College en de omgeving.

Een grote uitdaging lag bij de landschappelijke uitwerking waarbij het educatieve terrein van de groene school straks tevens fungeert als toegankelijk wandelgebied voor de omgeving. De bestaande flora & fauna is zorgvuldig ingepast in het ontwerp.

Verbouwen voor toekomstgericht onderwijs

Onze school staat bekend om kleinschalig en kwalitatief goed onderwijs met betrekking tot duurzaamheid, leefomgeving, voedsel en natuur zodat leerlingen en studenten succesvol zijn in vervolgopleiding, werk en maatschappij. Deze verbouwing zorgt dat wij ook in de toekomst kwalitatief toekomstgericht onderwijs blijven aanbieden. Enerzijds vanuit technisch oogpunt van de gebouwen, maar zeker ook vanuit een duurzame visie.