HOORN - Dankzij een eindsprint tijdens de Kerstvakantie, waarbij extra veel bezoek kwam voor de nieuwe LEGO tentoonstelling, heeft het Museum van de 20e Eeuw in 2022 ruim 43.000 bezoekers getrokken. Het eerste jaar na twee zware Corona-jaren, met gehalveerde bezoekcijfers, maakt duidelijk dat het Hoornse museum weer op koers zit. Voor Corona trok het museum meer dan 50.000 bezoekers per jaar.

Directeur Hans Stuijfbergen over het afgelopen jaar 2022: “Het gaat eindelijk weer de goede kant op qua bezoekcijfers en dus inkomsten. Ons museum is voor een groot deel afhankelijk van de entree-inkomsten, we zijn dus blij met deze ontwikkeling. De laatste week was echt een mooie eindsprint met zo’n 5.000 bezoekers die afkwamen op onze nieuwe expositie over 90 jaar LEGO. We hadden ook veel aandacht in de nationale media, dus was het aanpoten op dagen met soms meer dan 1000 bezoekers. De druk op onze 90 vrijwilligers en de paar vaste krachten (2,7 FTE) was afgelopen jaar weer groot. In het nieuwe jaar gaan we dan ook in overleg met de Gemeente Hoorn want nu dekt de subsidie niet eens de huisvestingslasten die dezelfde gemeente in rekening brengt. Er moet een eerlijker verdeling van gelden komen. Op deze wijze houden we het niet vol.”

Het Museum van de 20e Eeuw bestaat inmiddels al 28 jaar en heeft meer dan 1,1 miljoen bezoekers ontvangen. Door het tonen van interieurs en objecten uit de afgelopen ruim honderd jaar in combinatie met bijzondere tentoonstellingen spreekt het een breed publiek aan en krijgt zeer positieve beoordelingen. Voor kinderen is het vaak een eerste museum dat wordt bezocht omdat er ook veel familie-thema’s aan bod komen. Het was het eerste museum in Nederland met bijvoorbeeld een Barbie-expositie en al in 1997 toonde het een LEGO-tentoonstelling. Nu 25 jaar later komen de bouwsteentjes weer aan bod. De expositie is nog te zien tot eind oktober 2023. Ook komt er in de loop van het jaar nog een tweede zaal met een groot LEGO-diorama bij.