HOORN - Vanaf 1 februari 2021 komt preverbale logopedist Jonna Genuit Kinderpraktijk Theone versterken. Logopedie is gericht op communicatie. Door te praten en te luisteren communiceren we met elkaar. Als het spreken niet van zelf gaat, en het kind zich onvoldoende duidelijk kan maken wat het wil, kan er frustratie optreden. Maar ook als het kind de taal onvoldoende begrijpt, kan er frustratie optreden. Het kind kan boos of verdrietig worden.

Jonna Genuit behandelt deze spraak- en taalproblemen en is daarnaast gespecialiseerd in drink- en eetproblemen. Soms gaat de ontwikkeling van het eten en drinken niet vanzelf. Een baby kan bijv. moeite hebben met het drinken uit de fles, of de overgang van de fles naar vaste voeding verloopt moeizaam. Ook kunnen kinderen moeite hebben met het kauwen en/of slikken. Eet- en drinkproblemen zorgen vaak voor spanning aan tafel. Om deze reden worden eet- en drinkproblemen bij Kinderpraktijk Theone multidisciplinair bekeken. De pedagoog, logopedist, ergotherapeut en diëtist worden betrokken. Voor de diëtetiek is een samenwerking aangegaan met diëtistenpraktijk De Bloei.

Wilt u uw kind aanmelden voor logopedie, vul dan het aanmeldformulier in op onze website www.kinderpraktijktheone.nl. Een verwijsbrief van de (huis)arts is gewenst. Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.