HOORN - De Vrienden van het Westfries Museum Hoorn organiseren in samenwerking met boekhandel Stumpel op donderdag 19 september een avond over de slavernij in Nederlands-Indië. Hoofdspreker is de auteur Reggy Baay, die het boek ‘Daar werd wat gruwelijks verricht’ schreef.

Het is een misverstand te denken dat de slavernij in de koloniën zich beperkte tot de West. ‘Daar werd wat gruwelijks verricht’ is - hoe ongelofelijk dat ook lijkt - het eerste boek waarin de geschiedenis van de slavernij in 'ons’ Indië in zijn geheel wordt verteld.

Onbekende geschiedenis
Reggie Baay (Leiden, 1955) studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij zich specialiseerde in de koloniale en postkoloniale literatuur en geschiedenis. Van 1985 tot 2005 was hij als redacteur verbonden aan het tijdschrift Indische Letteren en publiceerde hij vele artikelen op het gebied van koloniale geschiedenis en koloniale literatuur.
Zijn boek ‘Daar werd wat gruwelijks verricht – Slavernij in Nederlands-Indië’ verscheen in 2015. NRC Handelsblad schreef hierover: ‘In een bij vlagen meeslepend boek wordt aan de hand van treffende, vaak wrange anekdotes een veelal onbekend beeld geschetst van de ‘koloniale’ slavernij in Indië.

Vele vormen van slavernij
Van de beginjaren van de VOC tot aan het einde van de kolonie volgt Baay het spoor van de mensenhandel in de Nederlandse koloniën in de Oost. De koloniale slavernij nam er vele vormen aan: er waren huisslaven, kindslaven, seksslaven, ambachtslaven, maar er waren ook slaafgemaakten op de plantages en perken. Slaafgemaakten werden vernederd, gefolterd en vermoord.
Na afloop van de lezing van Reggy Baay geeft Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, een reactie.
De lezing wordt gehouden in het kader van de tentoonstelling ‘DEPOK de droom van Cornelis Chastelein’. Deze tentoonstelling volgt het wel en wee van 150 slaafgemaakten van 1714 tot nu. Zij worden door Cornelis Chastelein bij testament vrijgemaakt en erven landgoed en goederen voor een sociaal landbouwexperiment op Java.

De lezing over slavernij in de Oost wordt gehouden in de Schutterijzaal en begint om 19.30 uur. Kosten: € 7,50 (Vrienden van het Westfries Museum: € 5). Reserveren kan via www.wfm.nl/reggie-baay