HOORN - Op donderdag 11 mei aanstaande houdt meneer Piet Broeders een lezing over de kaart van het ambacht Drechterland. Deze kaart bevindt zich in het Westfries Archief en illustreert een bijzondere periode uit de geschiedenis van de regio.


De kaart van Dregterlandt

Driehonderd jaar geleden tekende Govert Oostwoud, 'mathematicus' te Hem, de manuscriptkaart "Nieuwe Kaarte van het Dijckgraafschap van Dregterlandt. 1723". Hij moest hiermee het kaartbeeld van de Drechterlandse zeedijken actualiseren én controleren of oudere kaarten wel klopten.

In het zogeheten GROOT PROCES (1637-1695) werden de lasten van de Westfriese Omringdijk volgens een vaste verdeelsleutel verdeeld over de vier Westfriese ambachten. Maar, volgens de kaart die Johannes Dou voor het proces gemaakt had, was de oppervlakte van Drechterland groter dan tot dan toe werd gedacht. Hierdoor werd zijn kaart gewantrouwd en was er behoefde aan een ‘second opinion’.

Hoe is Oostwoud hiervoor te werk gegaan? Hoe nauwkeurig is zijn kaart geworden? En welke fouten en omissies zijn er toch nog op de gedrukte versie terecht gekomen? Op deze vragen kon de spreker na diepgaand speurwerk antwoord vinden. En, tijdens zijn lezing zal hij hier uitgebreid op ingaan.

Dr. Piet Broeders is oud-docent Nederlandse taal- en letterkunde. Hij studeerde landschaps- en tuinhistorie en promoveerde op een onderwerp in de historische cartografie. Verder schreef hij al meerdere boeken en artikelen over historisch-geografische onderwerpen, waaronder ook het boek “Dregterlandt. Het ‘verhaal’ achter de KAART”.

De lezing op donderdag 11 mei begint om 20.00 uur in het Westfries Archief,

Blauwe Berg 5c, 1625 NT Hoorn. Toegang is gratis, maar graag aanmelden via activiteiten@westfriesarchief.nl. Vermeld bij het onderwerp: lezing Piet Broeders. Geef daarbij ook aan met hoeveel personen u naar de lezing komt.