ZWAAG - De provincie Noord-Holland laat de waterafvoer van meerdere onderdoorgangen van de Westfrisiaweg (N307) in Zwaag en Westwoud verbeteren zodat er geen water blijft staan op of naast de weg. Door het uitlopen van voorbereidende werkzaamheden is de planning gewijzigd. De uitvoering rondom Wogmergouw in Zwaag start niet op 12 september, maar vindt plaats in november en december 2022. De werkzaamheden bij de Oostergouw, De Strip en de Noorderboekert worden zoals gepland uitgevoerd in oktober en november 2022.

Om de afwatering van de N307 te verbeteren vinden dit najaar werkzaamheden plaats waarbij de onderdoorgangen in beide richtingen worden afgesloten voor (brom)fietsers en autoverkeer. Het gaat om de onderdoorgangen Wogmergouw, Oostergouw, De Strip in Zwaag en de Noorderboekert in Westwoud. Het doorgaand verkeer op de Westfrisiaweg (N307) ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden komt bij de onderdoorgang een omleiding die met borden wordt aangegeven. Ook (brom)fietsers worden omgeleid. De extra reistijd bedraagt ongeveer 5 tot 10 minuten. Tijdens de wegafsluitingen rijden de buslijnen 636, 514 en 132 een alternatieve route.

Planning werkzaamheden

Onder voorbehoud van het weer is de planning van de werkzaamheden als volgt:

  • 24 oktober tot 4 november 2022: rondom Oostergouw in Zwaag én de Noorderboekert in Westwoud
  • 7 november tot 18 november 2022: rondom De Strip in Zwaag
  • 17 november tot 9 december 2022: rondom Wogmergouw in Zwaag

Voorbereiding werkzaamheden

Aanstaande woensdag 14 september brengt de aannemer tussen 7.00 uur en 16.00 uur bij Wogmergouw en Noorderboekert persingen aan onder de weg. Dit om verassingen tijdens de werkzaamheden uit te sluiten. Het verkeer ondervindt van deze werkzaamheden geen hinder.

Nieuwe riolering en bestrating

Op de wegen onder de Westfrisiaweg blijft water staan na hevige regenval. Om te zorgen dat het water beter afgevoerd kan worden, brengt de aannemer BAM/Krinkels/Equans in opdracht van de provincie Noord-Holland nieuwe kolken (rioolput), riolering en bestrating aan. Om deze werkzaamheden goed en veilig uit te voeren is het nodig de weg voor langere tijd af te sluiten.

Meer informatie

Met vragen kunnen weggebruikers en omwonende contact opnemen met het servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden in de regio? Kijk op www.noord-holland.nl/westfriesland of volg de regionale Facebookpagina (@WestfrieslandNH).