HOORN - Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken zet haar deuren open voor jonge kunstenaars en aanstormend talent. Om het ledenbestand uit te breiden en te verjongen, en ook op deze manier verbonden te blijven met de actuele ontwikkelingen in de kunst, heeft de vereniging twee nieuwe soorten lidmaatschap in het leven geroepen.

Naast het reguliere lidmaatschap kunnen kandidaat-leden die daarvoor (nog) niet in aanmerking komen het aspirant of het junior lidmaatschap aangaan.

Aspirant lidmaatschap
is bedoeld voor geïnteresseerden wier ballotage niet succesvol is verlopen, maar van wie wel potentiële mogelijkheden opgemerkt zijn.

Junior lidmaatschap
richt zich op jonge mensen van ca. 16 – 24 jaar die duidelijke aspiraties hebben om zich als kunstenaar te ontwikkelen.

Mentoren.
De verdere ontwikkelingsmogelijkheden van beide categorieën leden staan hierbij centraal. Binnen de vereniging gaat daarom gezocht worden naar mentoren die hun expertise en ervaring willen inzetten om deze leden te stimuleren tot het uitbouwen van hun persoonlijke kunstenaarschap.

Voor beide soorten lidmaatschap gelden sterk aangepaste contributiebedragen.

Voor meer informatie:
Magda Frandsen 06 23039477 / 0299 212321 m.frandsen@ziggo.nl
Mai Movrin 06 48444754 / 0229 264914 info@maimovrin.nl