HOORN - Een derde deel van de Hoornse binnenstad is ooit eigendom geweest van acht kloostergemeenschappen met hun kapellen, bedrijfsgebouwen, binnenhoven en landerijen. Verschillende plekken herinneren tegenwoordig nog aan het middeleeuwse kloosterleven. Twee bewaard gebleven kapellen bijvoorbeeld, straatnamen, de ruimtelijke indeling of een voormalige kloostertuin.

De vrouwenkloosters in Hoorn groeiden uit tot soms wel vijftig zusters. In zo’n gemeenschappelijke huishouding had iedereen een vaste taak; de ene zuster bakte brood, de andere brouwde bier of zorgde voor de koeien op hun landerijen. De zusters voorzagen in hun onderhoud met spinnen en weven. Het meeste geld kwam echter binnen door schenkingen van grond, huizen en goederen. Hoe meer je naliet aan het klooster, hoe vaker de zusters voor jouw plekje in de hemel zouden bidden.

De regels in het klooster waren streng. Zelfs op kwaadspreken stond een straf. Had je geroddeld dan kreeg je drie dagen geen bier en brood bij de maaltijd en moest je van de grond eten. Zuster Agatha uit het Mariaklooster had het wel heel bont gemaakt, zo bleek pas na haar dood. Zij kreeg de zwaarst denkbare straf en werd in ongewijde grond begraven.

De gidsen van Oud Hoorn nemen u tijdens de Kloosterwandeling mee langs onverwachte plekken en onthullen graag meer spannende, verdrietige of verbazingwekkende verhalen over onze devote stadsgenoten van weleer. De Ceciliakapel is tijdens deze kloosterwandeling ook van binnen te bezichtigen.

De Kloosterwandeling start vrijdagavond 20 mei om 19.30 uur vanaf het Kerkplein. Deelname is gratis.