HOORN - Op zaterdag 10 en zondag 11 juni 2023 organiseert de Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu het Kamerkorenfestival 2023. Alle vocale ensemble tussen 4 en 40 zangers zijn welkom!


In principe vinden alle optredens plaats op zaterdag 10 juni; bij voldoende belangstelling zullen we het festival ook op zondag 11 juni laten plaatsvinden. Een optreden duurt 25 minuten; de repertoirekeuze is volledig vrij. Het deelnamegeld voor koren bedraagt € 95; voor kinder- en jeugdkoren is het deelnamegeld € 75. Bezoekers betalen € 10.


Informatie, aanmelding en kaartverkoop Informatie over alle onderdelen van het Kamerkorenfestival Hoorn Oude Muziek Nu 2023 vind je op www.oudemuzieknu.nl, zoals aanmelding voor de kooroptredens. Vragen? Neem contact op met artistiek leider Hilbrand Adema, hoornoudemuzieknuhoorn@gmail.com of bel 06 2184 3943.