HOORN - Dit jaar zullen de jongerenwerkers van Stichting Netwerk weer actief en zichtbaar zijn op de Kermis in Hoorn. Ze zijn niet te missen met de herkenbare kleding met groot 0229 erop.

Zij hebben natuurlijk tijdens de vorige Kermis de fake loverboy actie gehouden en daarvoor het project 0229 jongeren en veiligheid. Beiden waren erg succesvol. Ook werkt men vanuit een 1.Hoorn project in de VO scholen en organiseren binnen deze scholen workshops en voorlichtingen. Men kan met dit grote netwerk onder de jongeren dan ook niet wegblijven op de plek waar veel jongeren uit West-Friesland samen gaan komen volgende week.

Helaas heb je elk jaar naast de genietende jongeren ook weer groepjes die vervelend doen, ruzie maken, hinderlijk gedrag vertonen en de grenzen opzoeken.

Wat doet Jongerenwerk?
Naast de repressieve partners zoals handhaving en politie, vervult men een preventieve rol. Zij kennen de hanggroepen vanuit het werk in de wijken en dus ook de overlastgevers. Zonder met een vingertje te wijzen kan men afspraken maken met jongeren omtrent hun gedrag en de-escaleren op verschillende "hot spots" op de kermis. Daar waar er een broeierig sfeertje hangt zal men dan ook opereren om zo het veiligheidsgevoel te bevorderen van bezoekers op de kermis. Door met jongeren in gesprek te gaan en als vertrouwenspersonen. Ook weet men vanuit het werk al of er lopende vetes spelen onder de jeugd en kunnen die vooraf in de kiem smoren om zo escalatie te voorkomen.

Bewustwording creëren op diverse gebieden
Er is tijdens de loverboy-actie geconstateerd dat veel meiden erg beïnvloedbaar zijn en gaan dus ook tijdens de kermis met de meiden in gesprek die men kent vanuit het reguliere werk en daarnaast de VO scholen positief te beïnvloeden en af en toe een spiegel voor te houden.

Er is een grote toename van lachgas onder tieners en jongeren. Ook de gevaren van o.a. lachgas zal men in de gesprekken verwerken die men heeft met de jongeren.Samenwerkingspartners.

Tijdens de Kermis zal Jongerenwerk korte lijntjes houden met politie en handhaving. Zo probeert men vanuit een preventieve rol zoveel mogelijk te voorkomen. Het kermisteam vanuit de gemeente is ook op de hoogte van de aanwezigheid en kunnen ook, indien nodig een beroep doen op de jongerenwerkers.

Op de foto van links naar rechts de jongerenwerkers: Jamal Saccal, Giovanni Boezerman, Anil Karabulut, Nordin Uad