HOORN - De Bibliotheek Hoorn organiseerde in januari een symposium met als titel ‘Alle kinderen aan het lezen’. Tijdens dit symposium presenteerde de bibliotheek haar nieuwe aanbod aan alle basisscholen in Hoorn onder de noemer de Bibliotheek Hoorn op School.

Uitgangspunt bij dit nieuwe aanbod is gelijke kansen voor alle kinderen in Hoorn. Door een nauwe samenwerking aan te gaan met een professionele partij als de bibliotheek worden kinderen gestimuleerd om een boek te gebruiken om beter te leren lezen en taalvaardiger te worden.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die veel lezen een kans van 70% hebben om gemiddeld tot hoog te scoren op een woordenschattoets. Van kinderen die weinig lezen is dat slechts 30%.
Extra motivatie is de laaggeletterdheid onder 15-jarigen die de afgelopen jaren steeg van 13,8 % naar 17,9%. Een zorgwekkende ontwikkeling. 15 tot 25 % van de leerlingen is een zeer zwakke lezer.

De heer Yusuf Altuntas, directeur van de islamitische basisschool Elif in Hoorn ondertekende onlangs het samenwerkingscontract met de Bibliotheek Hoorn.
“Als basisschool probeer je aan de leerlingen op het gebied van begrijpend lezen een zo effectief mogelijk onderwijs te verzorgen. Dit kun je niet alleen doen, je hebt de ouders en andere partners daarbij nodig. Als school probeer je alles uit de kast te halen om het kind beter tot zijn recht te laten komen. Wij halen alles uit de kast en de bibliotheek heeft alles in zijn kast en daardoor ontstaat er een win-win situatie voor een ieder! “,aldus de heer Altuntas.

Kinderen die succesvol zijn op school, hebben betere kansen in de maatschappij. De bibliotheek zet samen met het basisonderwijs in op leesmotivatie en leesplezier.