HOORN - De acht kandidaten van de Hoornse Initiatievenmarkt hebben op 13 oktober hun idee gepitched voor de gemeenteraad. Op 28 oktober maakt de gemeenteraad bekend voor welk initiatief zij kiezen. De inwoners van Hoorn kunnen ook één van de acht initiatieven kiezen en kunnen tot 27 oktober online een stem uitbrengen op vooreenmooiestad.nl.

Het was een spannende avond voor de acht kandidaten. Voor een grote zaal met raadsleden, commissieleden en andere belangstellenden kregen zij vijf minuten de tijd om hun idee te pitchen op het podium. Iets wat ze niet dagelijks doen, zeker niet voor de 14 jaar oude Roos, die opperde om in Hoorn een beter skatepark te realiseren. Na afloop van de presentaties gingen de deelnemers naar hun eigen marktkraam en was er volop ruimte voor een goed gesprek en demonstratie van allerlei ondersteunende attributen.

Winnende initiatieven
Op donderdag 28 oktober is de bekendmaking van de winnende initiatieven. Er is een raads- en een publieksprijs. De kandidaten krijgen op het stadhuis te horen welke initiatieven worden verkozen. Via een raadsvergadering wordt vervolgens de opdracht gegeven om deze initiatieven uit te voeren. Voor de niet verkozen initiatieven worden evengoed mogelijkheden en tips gedeeld om het initiatief alsnog te realiseren.