HOORN - Han Leurink, Vestigingsmanager Intermaris Hoorn en Miranda Zwart, directeur-bestuurder van Vrijwilligerspunt Westfriesland hebben een vierjarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Intermaris en Vrijwilligerspunt gaan samen optrekken om de huurders van Intermaris in Hoorn te ondersteunen en een thuisgevoel te bieden door middel van het bieden van informele vrijwillige dienstverlening.

Intermaris wil meer doen, dan alleen woningen verhuren. Han Leurink: "We vinden het ook belangrijk dat het goed gaat met de bewoners en dat ze zich thuis voelen, in hun woning, tussen de buren en in hun buurt. Onze samenwerking met Vrijwilligerspunt gaat daar zeker bij helpen. Bewoners die dat nodig hebben kunnen we ondersteuning aanbieden van vrijwilligers. En bewoners die zich juist willen inzetten als vrijwilliger voor de buurt kunnen gebruik maken van de kennis en kunde van Vrijwilligerspunt. We hebben de samenwerking vastgelegd voor vier jaar. Dat geeft ons echt de tijd om samen allerlei activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan een fijn thuis voor onze bewoners."

Verbinden door vrijwilligerswerk en taal
Vrijwilligerspunt versterkt het vrijwilligerswerk door vrijwilligers, organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen. Daarnaast staat Vrijwilligerspunt voor het verbinden van partijen en het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk en taal voor iedereen. Miranda Zwart: "Ondersteuning op het gebied van taal is ook een onderdeel van onze samenwerking. De mate van beheersing van de Nederlandse taal speelt een aanzienlijke rol in dat gewenste thuisgevoel. Taalhuis, onderdeel van Vrijwilligerspunt, helpt iedereen die moeite heeft met de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden. Dit kunnen mensen zijn die anderstalig zijn, of geboren en getogen in Nederland. Wij verwijzen door naar een passend taaltraject bij aanbieders uit de regio. Door deze samenwerking kunnen wij met de inzet van onze expertise in het verbinden door vrijwilligerswerk en taal, een mooie bijdrage leveren aan het woon- en leefplezier van de huurders van Intermaris. Wij zijn dan ook heel blij met deze samenwerking."