HOORN – Op de tweede woensdag in maart komen duizenden christenen in ons land samen om te bidden. Deelname aan zo’n initiatief is best mooi, juist in deze tijd waarin zoveel aan de hand is. Daarmee brengen zij hun relatie met God en hun afhankelijkheid tot uitdrukking.

Ook in Hoorn bidden christenen op deze dag samen en iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. Biddag is een moment om ook jóuw persoonlijke zorgen bij God neer te leggen. Samen bidden, raakt je.

Woensdagavond 9 maart wordt in Het Lichtbaken een interkerkelijke samenkomst gehouden om met elkaar te bidden. Dat niet alleen, we musiceren, zingen samen liederen, luisteren naar een boodschap uit de Bijbel en er is gelegenheid voor gezellige ontmoeting en gesprek.

Het gevarieerde programma begint om 19.30 uur. Omstreeks 20.30 uur is er een korte pauze, we drinken een kopje koffie of thee, en daarna is er voor belangstellenden gelegenheid om in een kring te bidden voor onze stad, voor elkaar en voor jezelf. Er kan meegekeken en geluisterd worden via het YouTubekanaal van Het Lichtbaken in Hoorn. Kijk voor meer informatie op de website hetlichtbakenhoorn.nl.

De avond wordt georganiseerd door Gebedsgroep Gideon en voorganger is Albert van Bragt. Het adres is Maelsonstraat 6. Iedereen is hartelijk welkom.