HOORN - Hoe zou het zijn als onze kinderen op hun eigen tempo en manier kunnen leren? Het leek ver van mogelijk. Tot oprichters Lotte, Jet en Geertje de IBBO leerden kennen: Een spirituele schoolgemeenschap voor zowel Basis als Voortgezet Onderwijs waar ‘Bewustzijn ontwikkelen’ centraal staat.


"Het schoolsysteem is verouderd, of je nu met leerkrachten, directeuren of kinderen praat, de basale vorm van ons onderwijs komt uit 1863.

In de tussentijd is onze maatschappij zo enorm veranderd. Bedrijven, werkvormen en ook de kennis die je als bewust mens nodig hebt om je plek te vinden in ons land zijn meegegroeid. Het onderwijs zit al jaren vast" aldus het nieuw gevormde bestuur.

Bij Ik Ben Bewust Onderwijs (IBBO) draait het om het bewust zijn van 'het zelf' en de intrinsieke motivatie om te leren. Daarbij horen geen klassen of leerjaren, vaste leerstof en de verplichting om overal goed in te zijn. Dit betekent dat elk kind individueel mag ontdekken welke talenten hij/zij heeft en de gelegenheid krijgt deze te ontwikkelen . Waar het om gaat is dat je je plek als mens leert vinden. Van daaruit kun je jouw bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit geeft voldoening en laat je geluk ervaren.

Dat betekent niet dat alles vrijblijvend is bij IBBO. Kinderen maken een leerplan, bij de kleintjes is daar natuurlijk hulp bij en zijn de doelen nog kort. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer zelfstandig ze bezig zijn met "Wie ben ik, waar ga ik naar toe en waar wil ik naar toe". IBBO kinderen hebben een bepaalde eigen nieuwsgierigheid en wilskracht om zich te ontwikkelen. Ze worden gesteund en uitgedaagd door hun omgeving. Zowel het kind als de ouders en begeleiders committeren zich aan het opgestelde plan. Zo ontstaat een natuurlijke groeiende leerlijn die de onderwijsinspectie graag ziet.

Het starten van een IBBO is mogelijk omdat in Nederland zogenaamde B3 scholen erkend worden. Dit zijn particuliere scholen die geen subsidie ontvangen van de overheid. Normaal gesproken zijn particuliere scholen prijzig en niet bereikbaar voor alle kinderen. De IBBO wil een financieel criterium uitsluiten en vraagt 10 x een maandelijkse bijdrage van 195,- euro per jaar. Dit geld wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het pand en andere vaste kosten. Alle begeleiders, waaronder ook de vakdocenten, geven vrijwillig begeleiding aan de kinderen. De begeleiders voelen zich betrokken bij IBBO en halen voldoening uit het inzetten van hun eigen talenten op de manier die bij hen past. Naast begeleiders met onderwijsbevoegdheid zijn er ook begeleiders die door hun ervaring een belangrijke rol spelen.

Inschrijven op IBBO Hoorn kent een aantal stappen. Eerst wordt een informatieavond bijgewoond, de volgende staan gepland op 21 juni en 14 juli om half 8 in Hoorn. Na aanmelding wordt een persoonlijk gesprek ingepland. Als er een wederzijdse match is, kan een kind gedurende 2-4 weken proefdraaien, waarna evaluatiegesprek tussen kind, ouders en begeleiding plaatsvindt. "Een heel proces" zegt Geertje. "Dat is nodig om goed te kunnen zien of IBBO het kind kan bieden wat het nodig heeft. Soms komt het voor dat een kind er nog niet helemaal klaar voor is en na een ontwikkelplan later instapt.."

De intentie is dat IBBO Hoorn in september 2023 de deuren opent. Voor nieuwsgierigen zijn er verschillende informatieavonden om kennis te maken. "Er zijn al meerdere BO en VO vakdocenten waar wij enorm blij mee zijn en er zijn ook nog genoeg plekken in het team te vullen." Voor een aantal dag(delen) zoeken wij nog enthousiaste begeleiders die onze kinderen verder kunnen helpen.

Aanmelden voor onze bijeenkomsten kan via de website www.ibbo-hoorn.nl