HOORN - “Het geduld van het Westfries Museum wordt behoorlijk op de proef gesteld,” aldus directeur Ad Geerdink. Op 15 juni 2021 zou de Hoornse gemeenteraad een besluit nemen over de financiering van het Projectplan Vernieuwing Westfries Museum. Hierdoor zouden funderingsherstel, verduurzaming, verbeteren van de toegankelijkheid en het samentrekken met buurpand Roode Steen 15 mogelijk gemaakt worden.

Maar het agendapunt werd van de agenda gehaald na een vertraagde opstart van de raadsvergadering (vanwege een internetstoring). De raadsleden gaven aan dat de tijdsdruk een zorgvuldige afweging onmogelijk maakte voor zo’n belangrijk project voor Hoorn; er werd voorgesteld het besluit uit te stellen tot na het zomerreces. Ad Geerdink: “Die zorgvuldigheid is wenselijk en begrijpelijk, het is in het belang van het museum én Hoorn als stad dat de juiste beslissing wordt genomen.” Wel benadrukt Geerdink namens de projectgroep Vernieuwing Westfries Museum om dat uitstel niet te lang te laten duren om zo de toegezegde subsidies niet te verliezen, waaronder 2,1 miljoen van het Rijk voor het funderingsherstel. “Tel daarbij op dat de druk op de bouwwereld oploopt vanwege de toenemende vraag: ook dat maakt het nemen van een beslissing steeds urgenter.”

Meer informatie over de vernieuwingsplannen van het Westfries Museum: www.wfm.nl/toekomst