HOORN - De gemeente Hoorn wil inwoners met (dreigende) schulden zo snel mogelijk helpen naar een schuldenvrij bestaan. Het is belangrijk om deze inwoners te helpen op een manier die toegankelijk en laagdrempelig is en aansluit op hun persoonlijke situatie. Dit staat nu beschreven in de beleidsvisie Integrale Schuldhulpverlening die op 14 december 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Aanpak op maat

Wethouder Kholoud al Mobayed: “Schulden lopen snel op en kunnen zorgen voor grote problemen. Door niet alleen naar de schulden zelf te kijken, maar juist ook naar mogelijke andere problemen kunnen we met de inwoner een oplossing vinden die past bij de persoonlijke situatie. Met ouders van een jong gezin zoeken we bijvoorbeeld naar mogelijkheden die rekening houden met opgroeiende kinderen. Daarmee voorkomen we ook dat inwoners voortijdig het afgesproken traject afbreken en in nog grotere problemen terechtkomen. In onze aanpak besteden we bijzondere aandacht voor hulp in crisissituaties, voor gezinnen met minderjarige kinderen, jongeren, ondernemers en zzp’ers met schulden. We zien dat deze inwoners onze hulp bij schulden hard nodig hebben.”

Voorkom geldzorgen, vraag om hulp

Naast hulp bij het oplossen van schulden kunt u bij de gemeente ook terecht voor het voorkomen van geldzorgen De deskundigen van 1.Hoorn geven onder andere voorlichting over rondkomen aan jongeren op scholen en ondersteunen inwoners en ondernemers bij het (weer) overzichtelijk maken van de financiën. Daarnaast bekijken we samen met u of u recht heeft op bijzondere ondersteuning en op welke andere manieren we u kunnen helpen. Voorkom geldzorgen, vraag om hulp. Neem contact op met Team Rondkomen van 1.Hoorn via rondkomen@hoorn.nl of 0229 25 22 00. Of kijk op www.hoorn.nl/rondkomen voor hulp bij geldzorgen.

Rondkomen in Hoorn
De aanpak voor integrale schuldhulpverlening in Hoorn is een uitwerking van de Beleidsvisie Rondkomen die in maart 2021 door de raad is vastgesteld. In deze beleidsvisie zijn bestaande hulpmogelijkheden en regelingen samengevoegd met nieuw hulpaanbod zoals het vroeg signaleren en voorkomen van problemen. Hierbij werkt de gemeente samen met netwerkpartners, maatschappelijke organisaties, bewindvoerders en overheidsinstellingen om inwoners zo goed mogelijk te helpen. Uitgangspunt voor de hulp is dat het persoonlijk, laagdrempelig en duidelijk is, met ruimte voor maatwerk.