HOORN/PURMEREND/HEEMSKERK/CASTRICUM/SCHAGEN/HOLLANDS KROON - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aan zes projecten in zes verschillende gemeenten subsidies verleend uit de Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN)regeling. Via deze regeling kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen.

Voor deze zogenoemde KAN-regeling heeft HHNK een totaalbedrag van 2 miljoen euro gereserveerd. Tijdens de eerste openstelling is al voor € 500.000,- subsidie aan gemeenten verleend. In deze tweede openstelling verleent het hoogheemraadschap opnieuw een subsidiebedrag van € 500.000,- aan de zes projecten.

Wateropslag

De subsidies zijn verleend aan uiteenlopende projecten zoals het klimaatadaptief herinrichten van wegen en wijken, het aanleggen van waterbergingen, het verbeteren van de waterafvoer en wateropslag onder een hockeyveld. De projecten zijn ingediend door de gemeenten Purmerend, Heemskerk, Castricum, Schagen, Hollands Kroon en Hoorn. HHNK is van plan om begin 2024 de KAN-regeling opnieuw open te stellen.

Samenwerking

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Noord-Holland. Het wordt warmer en natter. Er zijn vaker lange periodes van droogte en de kans op wateroverlast neemt toe. De gevolgen die we ondervinden van de steeds extremere weersomstandigheden, zijn helaas niet meer altijd te voorkomen.

,,Het hoogheemraadschap werkt dagelijks aan een klimaatbestendigere omgeving. Maar we moeten allemaal aan de slag. Behalve de ingrepen in het watersysteem moeten ook de wijken en straten worden aangepakt. Dat is een taak van de gemeenten, waar we op deze manier een klein zetje in geven. Als we met elkaar aan de slag gaan, komen we een heel eind. Om die reden werken we met de gemeenten in ons gebied al jaren intensief samen om het gebied klimaatbestendiger te maken. De KAN-regeling is bedoeld als steuntje in de rug en om projecten aan te jagen", aldus hoogheemraad Klazien Hartog.

Veel belangstelling

Steeds meer gemeenten werken aan een klimaatbestendige leefomgeving en hebben concrete projecten gepland. De belangstelling van gemeenten voor de KAN-regeling is dan ook zeer groot. In de tweede openstelling is voor ruim € 900.000,- aan aanvragen ingediend. Daarmee is het subsidiebedrag, net als bij de eerste openstelling, dubbel overtekend. HHNK hanteert voor de selectie van de projecten een aantal criteria. Zo is onder meer gekeken naar de urgentie en doeltreffendheid van het project. Andere belangrijke criteria waren de mate waarin de fysieke uitvoeringsmaatregelen bijdragen aan de opgaven van het hoogheemraadschap en de mate waarin een plan als voorbeeldproject voor andere projecten kan worden gezien.

Kijk voor meer informatie over de subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier op www.hhnk.nl/zakelijk.