HOORN - Grafiek is een bij uitstek ambachtelijke kunst. Grafische kunstenaars richten zich op de traditionele handmatigheid van het vak met diepdruk, hoogdruk of vlakdruk, met de ets, lino, houtsnede, litho of zeefdruk en met combinaties daarvan.


Els Benjamins en Annemiek van Kollenburg, beiden zelf beeldend kunstenaar, zullen ons, aan de hand van voorbeelden en naar aanleiding van vragen uit het publiek, meer vertellen over de diverse technieken en over hoe het grafische ambacht zich in de loop der tijd heeft.De tentoonstelling, in de benedenzaal van de Boterhal, is nog tot en met 1 december gratis te bezichtigen. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur. U kunt daar dus vóór aanvang van de Zondagmiddagsalon al terecht.

Voor meer informatie
Magda Frandsen (06 23039477)
De websites www.elsbenjamins.nl, www.annemiekvankollenburg.nl en www.boterhal.com