ABBEKERK - Tot ons grote verdriet moeten wij u in kennis stellen van het overlijden van onze penningmeester Henny Ramakers.

Henny is in de ANBO tijd penningmeester geweest van onze ANBO afdeling tot hij het werk provinciaal voor de ANBO ging verrichten. Na het oprichten van de Seniorenvereniging Noorder-Koggenland heeft hij het penningmeesterschap weer opgepakt. Met veel enthousiasme en inzet heeft hij deel uitgemaakt van ons bestuur.

Wij zullen hem missen. Wij wensen zijn vrouw Mignon en hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Henny is thuis, (Populierenlaan 54, in Abbekerk) waar zondag 18 februari van 14.00 tot 16.00 uur gelegenheid is om afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren.

De uitvaartplechtigheid wordt gehouden op maandag 19 februari om 11.00 uur in Dorpshuis De Nieuwe Haven, Burg. P. Kromplein 6 in Abbekerk. Aansluitend is daar alsnog gelegenheid tot condoleren. Kom zoals je bent, Henny had een hekel aan zwarte kleding.