HOORN - Wie bidt er nooit een schietgebedje? Wie slaakt er nooit een zucht naar boven; naar God of zomaar, als een noodsignaal de lucht in?


Op woensdag 8 maart wordt in Het Lichtbaken een samenkomst gehouden ter gelegenheid van de jaarlijkse ‘Biddag’. Dan bestoken we de hemel met onze zorgen, vragen en verlangens. Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij onze afhankelijkheid van God op de verschillende terreinen van ons leven. We zingen samen en bidden om zegen over relatie en gezin, over werk en studie, om vrede en gerechtigheid en om welzijn en welbevinden. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn.

De avond begint om 19.30 uur. Rond 20.30 uur is er een korte pauze met een kopje koffie of thee. Daarna is er voor belangstellenden gelegenheid om deel te nemen aan een kringgebed, waarin we bidden voor onze stad. De samenkomst wordt georganiseerd door de interkerkelijke Gebedsgroep Gideon. De voorganger is Jan Boer. Het adres is Maelsonstraat 6. Jongeren en ouderen zijn hartelijk welkom.