ZWAAG – Maandagavond tijdens de online eindejaarsbijeenkomst van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) werd uitgebreid stilgestaan bij het vertrek van voorzitter Hans Huibers. Hij vervulde deze functie 5 jaar. In oktober werd bekend dat hij was voorgedragen als landelijk voorzitter van het CDA. Hans-Peter Baars, voormalig eigenaar van Ventis scheepstimmerwerk uit Enkhuizen en in 2019 MKB-ondernemer van het jaar in Noord-Holland, gaat hem opvolgen.

Afgelopen zaterdag tijdens het CDA congres werd zijn benoeming als voorzitter officieel. Een drukke baan en dus moest Huibers afscheid nemen van zijn voorzittersrol bij de WBG. Een vrijwilligers functie die hij sinds 2016 naast zijn fulltime baan bij NMK ESBAKO combineerde. De roep om zijn CDA, waarvoor hij eerder ook in de tweede kamer zat, in bestuurlijk rustiger vaarwater te krijgen, kon hij niet weigeren.

Professionalisering
In een livestream voor de leden, partners en parelbedrijven en relaties van de ondernemersvereniging werd uitgebreid stil gestaan bij de periode dat Huibers voorzitter was. “Met Hans heeft de WBG een grote stap voorwaarts gemaakt in professionalisering van de vereniging en de taak van belangenbehartiger voor het Westfriese bedrijfsleven. Wij zijn de initiator of belangrijke partner geworden van veel projecten in de regio”, vertelt Bashar al Badri verenigingsmanager van de WBG vol trots. Hij is tegelijk met Huibers begonnen en heeft meegewerkt aan de transitie van de WBG naar minder vergaderen en meer doen.

Hans-Peter Baars
De nieuwe voorzitter geeft aan veel energie en zin te hebben in deze voorzittersrol. Hans-Peter Baars: “In mijn tijd als voorzitter van Enkhuizen Onderneemt zat ik al in het Algemeen Bestuur van de WBG en heb mede aan de basis gestaan van het huidige succesvolle model. Toen ik werd benaderd voor deze functie twijfelde ik in eerste instantie, Hans opvolgen? Maar ik ben een aanjager en een verbinder en vind het leuk om in het publiek-private krachtenveld samen met anderen mijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Westfriesland.”

Veel bereikt
De scheidend voorzitter kijkt met tevredenheid terug wat er is neergezet. “Ik ben trots op wat wij met team WBG hebben bereikt en blij dat er snel een opvolger is gevonden. Met de nieuwe voorzitter komt de WBG in een volgende fase. Hans-Peter heeft echte ondernemerservaring. Ik geef daarom met veel vertrouwen de voorzittershamer door.” Huibers blijft in Nibbixwoud wonen. “Ik blijf de regionale ontwikkelingen dus op de voet volgen. Daarnaast zal ik natuurlijk daar waar mogelijk een ambassadeur voor Westfriesland blijven!”