HOORN - Een gunstige ligging aan een natuurlijke baai, het Hoornse Hop, het veenriviertje de Gouw dat in Zuiderzee uitmondde en naast deze vaarweg ook een landweg als verbinding met het West-Friese achterland, vormden tezamen de uitgelezen elementen voor het ontstaan van een nederzetting, die uit zou groeien tot de havenstad Hoorn. Al vroeg in de 14e eeuw waren de eerste handelsactiviteiten: ossen voor de vetweiderij uit Noord-Duitsland en Denemarken en ook de import van bier uit deze regio.

Met de ontwikkeling van Hoorn van dorp naar stad en opeenvolgende uitbreidingen van de haven namen ook de handelsactiviteiten toe, zowel met bestemmingen binnen het eigen land als overzee. Binnenlands over de Zuiderzee vooral agrarische producten en overzees zaken als wol, laken, zout en hout, waarbij de Hoornse vrachtvaarders zich aanvankelijk beperkten tot de Noordzee en de Oostzee. Vanaf het einde van de 16e eeuw voeren Hoornse schepen ook naar de Middellandse Zee en in de 17e eeuw naar het Verre Oosten, Afrika en Amerika. Naast hout, zout, graan, kaas en haring, kwamen nu nieuwe producten in de handelsstromen, zoals koloniale waren, die werden verhandeld en verscheept met bestemmingen in eigen land en naar Europese buurlanden. Deze handelsactiviteiten zijn al lang verdwenen, maar nog altijd vind je in de haven de herinneringen aan de tijd dat de handel in de haven floreerde. Imposante pakhuizen, koopmanswoningen, gevelstenen, haven- en straatnamen zijn de overgebleven stille getuigen.

De gidsen van Oud Hoorn leiden u vanaf de Roode Steen naar de haven en laten daar met hun verhaal over de handel de stille getuigen voor u tot leven komen.

De Havenwandeling start vrijdagavond 17 juni om 19.30 uur vanaf de Roode Steen. Deelname is gratis.