HOORN - Het Grote Oost maakt samen met het Kleine Oost en het West onderdeel uit van de West-Friese Omringdijk en is daarmee een van de oudste straten van Hoorn.

De belangrijke toegangsweg naar de stad droeg tot in de 19e eeuw overigens de naam Oosterstraat. Al vroeg in de ontwikkeling van Hoorn stonden woonhuizen langs deze straat, die als dijklichaam relatief veilig werd beschouwd. Toch kwamen bij stormvloeden regelmatig overstromingen voor waardoor zeewater de stad inliep en moesten de bewoners daarom forse verhogingen van hun straat toestaan. Bij een aantal van de negen stegen die lopen vanaf het Grote Oost is door het schuin aflopen nog te zien dat de straat van oorsprong een dijk was. Dicht bij de Roode Steen, het centrum van de macht en handel in Hoorn, lieten welgestelde ingezetenen in de 18e eeuw fraaie woonhuizen bouwen. Verderop in de straat woonden de minder rijken, soms in kleine twee onder één kap woningen. De arme inwoners woonden met het gezin in de stegen in woningen vaak niet groter dan 25 m2. De gidsen van Oud Hoorn nemen de wandelaars mee vanaf de Roode Steen en vertellen over de verschillende huizen, de vroegere bewoners, hun beroepen en de geheimen van het Grote Oost.

De wandeling over het Grote Oost start op vrijdagavond 24 mei om 19.30 uur en op zondag 26 mei om 11 uur beide keren vanaf de Roode Steen. Deelname is gratis