HOORN - “Een doorbraak,” noemt ECWF-directeur Gerard Fit de samenwerking tussen Hoorn80 Energiepositief (HN80E+) en topondernemer Andries Borgeld (Bo-Mij en andere bedrijven). De Energie Combinatie West-Friesland (ECWF) is, als uitvoerder van HN80E+, betrokken bij dit duurzaamheidsproject. Op het dak van het nieuwe Bo-mij-pand aan de Kathodeweg zijn maar liefst 1.800 zonnepanelen geïnstalleerd door het bedrijf Pak de Zon uit Opmeer.

HN80E+ heeft de ambitie dat de bedrijven op Hoorn80 meer energie gaan opwekken dan ze gezamenlijk verbruiken. Steeds meer bedrijven sluiten zich aan bij dit initiatief van het georganiseerde bedrijfsleven in West-Friesland. Borgeld bezit veel panden op Hoorn80: “Wij zijn een klantgerichte organisatie die meegaat met de maatschappelijke ontwikkelingen en daarom bewust kiest voor verduurzamen. Als grote speler op Hoorn80 willen wij uiteraard graag helpen de ambitieuze doelstellingen van Hoorn80 Energiepositief te realiseren. Daarbij is de terugverdientijd op de investering heel acceptabel. Het is voor ons ook nog eens prettig zaken te kunnen doen met een betrouwbare partij die beschikt over ervaring en kennis.” Het pand aan de Kathodeweg is bijna een hectare groot (9.800 m2) en heeft met 1.800 panelen nu het grootste zonnedak van West-Friesland.

Hoorn80 verduurzaamt snel
Het project Hoorn80 Energiepositief begon twee jaar geleden. Dankzij energiebesparende maatregelen van de deelnemers wordt er inmiddels voor 800.000 kWh aan stroom bespaard. Het grootste zonnedak van West-Friesland zorgt ervoor dat de opbrengst aan zonnestroom met ruim een derde zal toenemen, van 1,4 naar 1,9 miljoen kWh: totaal net zoveel als 550 huishoudens per jaar verbruiken. Het gaat om groene, hernieuwbare energie. Gerard Fit: “Dit is natuurlijk al mooi een resultaat, maar we zijn er nog lang niet. Het is voor ons wel een mijlpaal dat één van de grootste spelers op Hoorn80 zich aan dit project verbindt. Hopelijk trekt dit voorbeeld ook andere bedrijven over de streep.”