HOORN - Cheyenne Stevens uit groep acht van basisschool De Klipper zit al 2 weken thuis, nadat het schoolbestuur heeft besloten dat ze moet worden overgeplaatst van locatie Dubloen naar de Bres. Cheyenne en haar moeder kunnen zich niet vinden in de beslissing en daarom is het meisje sindsdien ziek gemeld.

Als donderslag bij heldere hemel werd Patrice Weers, twee weken geleden door school op de hoogte gesteld dat haar dochter zou worden overgeplaatst. "Er is helemaal geen gesprek hierover geweest. Het werd gewoon medegedeeld. "

Ruzies

Volgens de school zouden onder meer aanhoudende ruzies met medeleerlingen aanleiding zijn voor de overplaatsing. "Er is mij gezegd dat medeleerlingen hebben gezegd dat ze bang zijn voor Cheyenne", vertelt Weers. "Maar ik heb daar nooit verder inzicht in gekregen. Er is me niet verteld om wie het gaat of waarom ze dan bang voor haar zouden zijn."

Weers kan het eigenlijk niet geloven. "Ik ken de ouders uit de klas, ik ken de kinderen en ik krijg hele andere berichten te horen. Er zijn veel meer kinderen die wel eens ruzie met elkaar hebben. Cheyenne is echt niet de enige. "

Thuissituatie

Cheyenne zit al sinds de kleuterklas in dezelfde klas en ze vindt het moeilijk om halverwege het laatste jaar de klas te moeten verlaten. Haar thuissituatie –haar ouders besloten vorige maand uit elkaar te gaan– maakt het er niet makkelijker op voor Cheyenne. "Ik voel me thuis in de klas en wil het liefste in deze klas blijven."

De school wil niet reageren uit privacyoverwegingen. Donderdag vindt er een gesprek plaats met de leerplichtambtenaar, de school en Cheyenne en haar moeder."