HOORN - Op donderdag 22 augustus wordt in Het Lichtbaken voor de eerste keer een gesprekskring gehouden over geloofsvragen. Iedereen die vragen heeft of graag wil kennismaken met het geloof is hartelijk welkom. In een kleine groep zullen belangstellenden met elkaar nadenken en in gesprek gaan over de belangrijke vragen van het leven. Het gaat daarbij niet om studie, discussie of theoretische kwesties, maar het is de bedoeling om met een open mind naar elkaar te luisteren en samen te ontdekken wat de bijbel ons te zeggen heeft.


De kring begint om 10.00 uur met een kop koffie/thee en duurt tot 12.00 uur. Het Lichtbaken kunt u vinden aan de Maelsonstraat 6. Voor meer informatie zie: hetlichtbakenhoorn.nl