HOORN - Tussen de Bangert en de Westerblokker en ten westen van de Strip ligt plangebied 5A. In dit gebied komen half oktober kavels in de verkoop. De kavels worden aangeboden door de gemeente Hoorn. U kunt zich nu nog niet inschrijven, maar het is handig om u te oriënteren op de inschrijving. De verkoop of het afgeven van opties gaat namelijk op volgorde van inschrijving.

Op bangertenoosterpolder.nl en via de nieuwsbrief van de wijk wordt de start van de verkoop bekend gemaakt. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website bangertenoosterpolder.nl.

Plangebied 5A

Het nieuwe gebied krijgt veel groen in de openbare ruimte en wordt autoluw. Ook wordt het wijkpark ‘het Kloosterpark’ aangelegd. De brede watergang, de Kieftsloot, is aangesloten op het vaarnetwerk naar Enkhuizen. Elk deel van het plangebied heeft een eigen woonsfeer. Elke woonsfeer heeft een aantal speciale kwaliteitseisen. Deze vindt u terug in het beeldkwaliteitsplan. Wilt u zich alvast oriënteren? Kijk dan op de website hoorn.nl/vrijekavels voor de plattegrond, de grondprijzen en het beeldkwaliteitsplan. En vergeet u zich niet aan te melden voor de nieuwsbrief via bangertenoosterpolder.nl.

Hoe kunt u zich inschrijven?

De inschrijving start op het moment dat de kavelpaspoorten online verschijnen. Houd daarvoor de website www.bangertenoosterpolder.nl goed in de gaten. Via de website en de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over de start van de verkoop.