HOORN - In juni 2020 ondertekenden Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep) samen met Hogeschool Inholland voor de start van een post-hbo opleiding, uniek voor Westfriesland. Een jaar na de start van de opleiding ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie’ (IZWT) kan het eerste succes nu uitgebreid gevierd worden. De eerste lichting kreeg dinsdag 19 april hun diploma.


Initiatiefnemers Omring en WLGroep dragen met deze opleiding bij aan goed toegeruste zorgprofessionals die technologie als hulpmiddel inzetten bij het oplossen van diverse urgente vraagstukken in zorg en welzijn. Omring bestuurder Jolanda Buwalda: “De urgentie is groot vanwege het tekort aan zorgpersoneel nu en de komende jaren. Tel daarbij op dat onze regio sterker vergrijst dan in andere delen van Noord-Holland. Deze lichting zie ik als de special forces die op de werkvloer ook hun collega’s ook meer technologieminded gaan maken.”

Meer opleidingen

Volgens de betrokken partijen is deze feestelijke diploma uitreiking een goede start en gaan er nog meer volgen. Modulaire en praktijkgerichte opleidingen en cursussen staan daarin centraal. Michiel de Goede, Manager ZWOpleidingen, een onderdeel van WLGroep: “Zorgzwaarte en aantal zorgvragers nemen toe in een uitdagende arbeidsmarkt; e-health en technologie is een deel van de oplossing. Hier proactief op inzetten is van essentieel belang om kwaliteit van zorg op niveau te houden. Daarom bieden we meerdere flexibele en modulaire opleidingen aan voor zorgprofessionals in Westfriesland.”

Direct toepasbaar

Nancy Majoor, teamleider Digiteam GGZ NHN is een van de deelnemers die haar diploma in ontvangst mocht nemen. “Het was prettig dat de opdrachten gericht waren op de praktijk, dit maakt het direct toepasbaar. Ik heb bijvoorbeeld geleerd om de ‘taal’ van ICT te begrijpen en te spreken waardoor wij gezamenlijk de beste zorg aan de cliënt kunnen leveren.” Alvar Stuurman, Domeineigenaar Woonzorggroep Samen heeft veel geleerd over eHealth. “Ik weet nu nog beter wat wij in huis hebben, maar ook wat we willen, wie daarbij betrokken moeten zijn en welke route daarvoor het beste werkt. De opleiding was best zwaar, maar met de hulp van de klasgenoten en docenten heb ik het als erg leuk ervaren.”

Innoveren in de zorg

Omring bestuurder Jolanda Buwalda ziet de zorg veranderen. De ouderen zorg neemt toe door de groeiende vergrijzing. “Innoveren vanuit behoeften van mensen is de kunst, zodat iedereen ook mee kan in het hanteren van slimme technologie en we de menselijke maat bij ICT toepassingen niet vergeten. Zo vindt ons robotje Charlie het leuk om samen spelletjes te doen of je aan je afspraken te herinneren. En kunnen we veilig medicijnen verstrekken met de Medido. Daarmee wordt ICT niet onpersoonlijker maar juist persoonsgericht zorg.”

Nieuwe opleidingen

In september 2022 starten de nieuwe opleidingen. Er is veel animo en interesse vanuit andere zorgorganisaties voor de tweede lichting van de post-hbo opleiding. Toepassing van technologie wordt immers alleen maar belangrijker. “Het is erg mooi om te zien dat de gedeelde uitdagingen die zorgorganisaties tegenkomen gezamenlijk worden opgepakt,” geeft De Goede aan. ”Sector overstijgend; vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij allen dragen. Al onze opleidingen zijn dus ook beschikbaar voor zorgprofessionals van andere organisaties. Onafhankelijk van je leeftijd en werkervaring. Neem gerust contact op als je meer wilt weten.”

Hoger onderwijs in Westfriesland

De initiatiefnemers achter de Talent Academy hebben bijgedragen aan een bredere ontwikkeling in de regio in de samenwerking met het hoger onderwijs. Talent ontwikkeling en het bieden van perspectief aan jongeren en young professionals is immers belangrijk binnen alle sectoren. Ambitie is dan ook dat andere sectoren volgen om samen met het (hoger)onderwijs leerwerktrajecten neer te zetten.

Meer informatie over de opleidingen en aanmelden is te vinden via www.talentacademywestfriesland.nl.