HOORN - In het kader van het Nationaal Gesprek over Vrijheid bracht demissionair minister Adema (van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op maandag 9 oktober 2023 een bezoek aan de Vonk-locatie in Hoorn. Hij ging daar in gesprek met ca. 100 mbo-studenten van de groene opleidingen in Hoorn (o.a. plantenteelt, veehouderij en commercieel ondernemen) en de opleiding voeding in Alkmaar. Centraal thema van het gesprek was vrijheid, in dit geval toegespitst op de agrarische sector.


Interessante gespreksstof over toekomst van de landbouwsector

Tijdens het gesprek in Hoorn, dat werd geleid door een moderator van cultureel centrum De Balie, werd allereerst ingegaan op het begrip vrijheid en wat dat voor de minister betekent. Daarna kwamen stellingen, die de studenten vooraf hadden geformuleerd, aan bod. Allereerst waren de studenten nieuwsgierig waarom Adema minister van landbouw was geworden. Vervolgens werd gesproken over het belang van de agrarische sector en de rol die Nederland heeft m.b.t. voedselzekerheid en zaadveredeling. Ook het agrarisch familiebedrijf en de discussie over gewasbeschermingsmiddelen kwamen aan bod. Zowel de studenten als de minister gaven hun mening over de stellingen en dat leverde interessante gespreksstof over de toekomst van de landbouwsector.

Nationaal Gesprek over Vrijheid

Het Nationaal Gesprek over Vrijheid is een reeks van gesprekken tussen generaties: tussen studenten van het middelbaar beroepsonderwijs en bestuurlijk Nederland over burgerschap en democratie. Het Nationaal Gesprek over Vrijheid wordt georganiseerd door De Balie.

Vonk

Vonk is een brede onderwijsorganisatie die jong en oud helpt groeien. Bij Vonk inspireren en stimuleren we elkaar en zetten we in op het ontdekken van een ieders leer- en werkplezier. Met onze talrijke mbo-opleidingen in verschillende branches, acht vmbo-vestigingen, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en een breed scala aan cursussen en avondopleidingen zijn we de beroepsopleider van Noord-Holland-Noord. Voor meer informatie over onze mbo-opleidingen: kijk op www.vonknh.nl/mbo.