HOORN - Tot en met 8 april staat de Sproetenbus weer op het stationsplein in Hoorn tegenover het NS Station. De Sproetenbus is een groot succes gebleken gezien het aantal huidkankergevallen die vorig jaar gediagnostiseerd zijn.


Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Bij het ontstaan van huidkanker is overmatige blootstelling (met name op jonge leeftijd) aan uv-straling van de zon en/of de zonnebank de belangrijkste risicofactor. Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel en zal de komende jaren blijven stijgen, dat blijkt uit het Rapport Huidkanker in Nederland (pdf). Voor het eerst is er volledig zicht op het voorkomen van huidkanker, doordat vanaf 2016 gegevens van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en huisartsenpraktijken samenkomen in de Nederlandse Kankerregistratie. Als basaalcelcarcinoom wordt meegerekend dan is van alle diagnoses kanker ongeveer de helft huidkanker.

Epidemiologen concluderen dat huidkanker in Nederland epidemische vormen aan neemt en dat het einde daarvan nog niet in zicht is. Dit vraagt om passende aandacht voor preventie, (vroege) diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met huidkanker.

Het aantal gevallen van huidkanker, en ook de sterfte eraan, stijgt schrikbarend. Regelmatig checken van de moedervlekken op uw huid helpt om huidkanker (een melanoom) op tijd te herkennen. Dat is belangrijk, want dat verbetert de vooruitzichten. Wanneer een melanoom in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling groot. De behandeling bestaat dan uit een operatieve verwijdering van het melanoom, waarbij de kans op genezing groter is dan 95%.

De Sproetenbus ontvangt u graag met uw zorgvraag. U kunt zelf aangeven over welke moedervlek of plekje u ongerust bent. Dit valt onder de verzekerde zorg en gaat niet van uw eigen risico af. Voor meerdere plekjes kunt u zich in de Sproetenbus laten doorverwijzen. Ook dit onderzoek gaat niet van uw eigen risico af. Zie ook www.sproetenbus.nl waar u ook uw eigen tijd kunt bepalen.