HOORN - Is Amerika een smeltkroes van volkeren en culturen of is het een kleurrijk mozaïek? Ben van de Kamer vertelt over de native Americans, de eerste kolonisten, Hollanders, Pilgrimfathers en anderen (vaak om) godsdienstige redenen gevluchte Europeanen. Ook de rol van het bijgeloof, of beter gezegd de godsdienst, speelt bij de tegenstellingen in deze samenleving. Uiteraard komt ook de rol van president Trump aan bod.

Het seniorencircuit is op donderdag 14 februari van 14.00 – 16.00 uur in wijkcentrum De Huesmolen, kosten zijn € 5,- inclusief kopje thee of koffie.
Aanmelding is niet nodig.