HOORN - Op woensdag 2 november wordt door veel kerken en geloofsgemeenschappen in ons land de zogenaamde 'Dankdag voor gewas en arbeid' gevierd. Ook in Het Lichtbaken is er een bijeenkomst. De aanvang is om 19.30 uur. Iedereen is hartelijk welkom.

Bij het vieren van de Dankdag gaat het om het uitzeggen van onze dank naar God voor al het goede dat wij in de achterliggende seizoenen ontvingen. Want ondanks dat er veel narigheid was in de wereld om ons heen, waren er ook veel zegeningen. De bezoekers van deze avond zijn doorgaans afkomstig uit diverse Hoornse geloofsgemeenschappen.

Ook u bent die avond hartelijk welkom in Het Lichtbaken, Maelsonstraat 6 te Hoorn. Het programma begint om 19.30 uur. Rond 20.45 uur wordt er kort gepauzeerd met een kop koffie of thee. Vanaf 21.00 uur kunnen de aanwezigen in Het Lichtbaken meedoen aan een gebedskring. De viering van Dankdag wordt net als voorgaande jaren georganiseerd door de Gebedsgroep Gideon en voorganger is Albert van Bragt.

De collecte is bestemd voor het Maaltijdproject 'Warm Onthaal'. Daarbij ontvangen mensen die dat nodig hebben wekelijks een steuntje in de rug met een gezamenlijke warme maaltijd. Wilt u dit mooie project ondersteunen met een gift? Lees de informatie op de website van Het Lichtbaken.Iedereen is hartelijk welkom op woensdag 2 november in Het Lichtbaken, ook als u bij geen enkele kerk of geloofsgemeenschap bent aangesloten