HOORN - Op woensdagavond 7 november wordt in Het Lichtbaken een samenkomst gehouden ter gelegenheid van de Dankdag voor gewas en arbeid. Deze avond staan wij stil bij de vele zegeningen, die er ook in het achterliggende seizoen waren. Als we terugdenken aan de hete en droge zomerperiode, kunnen we niet anders zeggen dan dat God goed is geweest. We maakten ons misschien zorgen. Zal er straks wel voldoende voedsel zijn voor mens en dier? Maar er was genoeg. Reden om God onze dank te brengen. Dat doen we met muziek en zang, een Bijbeloverdenking en gebed.


Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn. De avond begint om 19.30 uur. Na de samenkomst is er eerst een kopje koffie/thee. Vanaf ca. 21.00 uur is voor belangstellenden gelegenheid om deel te nemen aan een kringgebed. Er wordt een collecte gehouden, die bestemd is voor het straatpastoraat in Hoorn (praktische hulp voor daklozen). De samenkomst wordt georganiseerd door Gebedsgroep Gideon en voorganger is Albert van Bragt. Het adres is Maelsonstraat 6. Kijk voor meer informatie op: hetlichtbakenhoorn.nl