HOORN - Op woensdag 3 november wordt in ons land weer de jaarlijkse Dankdag gevierd. Ook in Hoorn brengen wij op woensdagavond onze dank aan God voor de vele zegeningen die er in dit jaar waren. Als wij zien hoeveel welvaart en vrijheid er is in ons land en zegeningen op allerlei gebieden: economisch, werk en inkomen, onderwijsmogelijkheden, medische zorg, voorzieningen, de goede oogsten in de land- en tuinbouw, enzovoort. Ook kunnen we denken aan het steeds verder loslaten van de beperkingen in verband met covid-19. Kortom er is veel reden om dankbaar te zijn en dat willen we op Dankdag graag doen met zang, muziek, een boodschap uit de bijbel en met gebed.


Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om mee te doen. De dankdagviering vindt plaats in gebouw Het Lichtbaken en begint om 19.30 uur. Na het programma drinken we eerst gezellig een kopje koffie/thee. Daarna, vanaf ca. 21.00 uur, is er voor degenen die daarbij willen zijn gelegenheid om met elkaar tijd te nemen om te danken en te bidden. Het is mogelijk om daarvoor dankpunten in te dienen. Dat kan telefonisch, per app of email. Die onderwerpen worden op kaartjes geschreven en zichtbaar opgehangen. Het telefoonnummer om de dankpunten door te geven is 06-40745651. De overige contactinformatie is te vinden op de website. De collecte van deze avond is bestemd voor het gratis maaltijd-project ‘Warm onthaal’ van het straatpastoraat in Hoorn. De dankdagviering wordt georganiseerd door Gebedsgroep Gideon en voorganger is Albert van Bragt. Het adres is Maelsonstraat 6. Voor meer informatie zie de website hetlichtbakenhoorn.nl.