HOORN - In maart en april 2022 wordt in het Westfries Archief in Hoorn een cursus Stamboomonderzoek voor beginners / Genealogie, kapstok voor familiegeschiedenis gegeven. De cursus wordt verzorgd door de afdeling Oostelijk West-Friesland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Er zijn nog plekken vrij, dus meld u snel aan!


De cursus bestaat uit zes dagdelen. Na een inleidende bijeenkomst zullen op de vervolgochtenden de Burgerlijke Stand, het Bevolkingsregister en de DTB’s (Doop-, Trouw- en Begraafboeken) behandeld worden. Uitgelegd wordt waar u deze bronnen kunt vinden, wat er in staat en hoe u ze kunt gebruiken voor stamboomonderzoek. Ook wordt aandacht geschonken aan het doen van genealogische onderzoek via internet, zowel websites van archieven als genealogieën van derden worden bekeken. Verder zullen de genealogische computerprogramma’s GensDataPro en Aldfaer behandeld worden. Heraldiek, DNA en het schrijven van een familiegeschiedenis komen aan bod. Kortom een zeer complete cursus waarna u als beginnende genealoog goed voorbereid aan de slag kan gaan met het (verder) uitzoeken van uw stamboom.

De cursus bestaat uit zes ochtenden en wordt gegeven in het Westfries Archief in Hoorn, Blauwe Berg 5C. De cursusdatums zijn 4, 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april 2022, steeds op vrijdagochtend van 10:00 uur tot ongeveer 12:15 uur. De cursus wordt gegeven door de dhr. Waalboer, een ervaren genealoog en voorzitter van de NGV Oostelijk West-Friesland.

De kosten voor het volgen van de cursus bedragen € 70,00, inclusief cursusmap, koffie en thee.

Aanmelden en informatie via email voorzitter-owf@ngv.nl of per telefoon: 06-83071726.