HOORN – Staat u als christen open voor ontmoetingen waarin mensen bijeen komen die op zoek zijn naar goed nieuws? Legt u graag verbinding met anderen om u heen? Wissel ervaringen uit in Connect Noord Holland, een nieuw initiatief waarin christenen van elkaar leren om kerk te zijn in de buurt.

Connect Noord Holland wil een platform zijn voor toerusting in Noord Holland ten noorden van Amsterdam. De deelnemers komen uit diverse kerken en plaatsen in Noord Holland. Het gaat om een platform waar informatie wordt gedeeld en praktische handvaten worden aangereikt voor het opzetten van groepen. Christenen die dat plaatselijk willen opzetten, komen daarvoor vier keer per jaar een dagdeel bij elkaar. De eerste keer op zaterdag 29 september 2018 (9.00-12.30 u.) in gebouw Het Lichtbaken, Maelsonstraat 6 te Hoorn.

Leren van elkaar, dat is wat de initiatiefnemers, Wieger Knol uit Hoorn en Albert van Kampen uit Wieringerwaard voor ogen staat. Daarbij gaat het om het leggen van relaties en het vormen van groepen die effect hebben in diverse richtingen: onderlinge betrokkenheid en oog hebben voor elkaar, een gastvrije houding naar introducees en aandacht vragen voor Jezus, die van grote betekenis kan zijn voor mensen. Daarnaast gaat van zo’n groep invloed uit in de buurt door een gastvrije en helpende houding. Voor meer informatie en opgave zie de website: www.aavankampen.wixsite.com/connectnoordholland.