HOORN - Verenigingen staan steeds vaker onder druk. Ze hebben te maken met dalende ledenaantallen, toenemende verantwoordelijkheden voor bestuurders en een wirwar aan regels.

De overheid scheert verenigingen en bedrijven vaak over één kam. Dat is doodzonde en onterecht. Verenigingen zijn geen ondernemingen die winst willen maken. Het zijn mensen die zich vrijwillig en vaak onbetaald inzetten voor elkaar; voor hun sport, vak, hobby of ander maatschappelijk doel. De enige winst die ze maken is 100% maatschappelijke winst. Verenigingen bouwen mee aan een sterke samenleving, waar mensen zich thuis voelen.

Er zijn talrijke voorbeelden van onnodige en moeilijke regelingen , zoals voor bankrekeningen, de verplichte UBO registraties die witwas praktijken moet tegengaan, inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, knellende privacywetgeving en ga zo maar door.

Daarnaast lopen verenigingen tegen extra gemeentelijke regels en bijkomende kosten aan. Denk aan een vrijmarkt op Koningsdag, waarbij verkeersbeveiligers geregeld moeten worden. Of de avondvierdaagse, die vorige week gelopen werd. De kosten voor de veiligheid kunnen niet verhaald worden op de deelnemers. Dankzij het doorzettingsvermogen van de vele vrijwilligers is het gelukt om een goed programma neer te zetten, zodat kinderen in beweging komen.

Wij boden daarom de groene krokodil aan, in onze eigen CDA kleur, als variant op de welbekende paarse krokodil. Onze oproep aan het College is om zoveel mogelijk onnodige gemeentelijke regels te schrappen voor clubs, verenigingen en vrijwilligers. Zo behouden we sterke verenigingen én een sterke samenleving in Hoorn, Blokker en Zwaag.