HOORN - Stichting Netwerk heeft met Buurtbemiddeling Hoorn een Plus-certificaat ontvangen uit handen van de adviescommissie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Met het behalen van de maximale score heeft Buurtbemiddeling Hoorn bewezen dat de werkwijze en -methode goed zijn geïmplementeerd en de kwaliteit op orde is.

Wat is Buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling Hoorn is een samenwerkingsproject van Stichting Netwerk, Intermaris en gemeente Hoorn en wordt ingezet bij lichte vormen van woonoverlast. De opgeleide, vrijwillige buurtbemiddelaars proberen de woonoverlast te verminderen, escalaties te voorkomen en de onderlinge communicatie te herstellen zodat wederzijds begrip en respect wordt bevorderd.

Hoe werkt het?
Twee bemiddelaars voeren gesprekken met beide buren. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek waarbij beide partijen de gelegenheid krijgen om hun verhaal te vertellen. Uiteindelijk gaan partijen zelf oplossingen zoeken, waar beiden achter staan. Bemiddelingsgesprekken zijn gratis, vertrouwelijk en op basis van vrijwilligheid.

Nu ook in gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED)
Sinds kort kunnen ook de inwoners van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland een beroep doen op Buurtbemiddeling SED: buurtbemiddelingsed@netwerkhoorn.nl.

Bemiddelaars gezocht
Zowel Buurtbemiddeling Hoorn als SED zijn nog op zoek naar buurtbemiddelaars die zich vrijwillig willen inzetten voor een prettige en veilige woonomgeving. Na het volgen van de basistraining (23 en 24 april in Hoorn) kunnen de bemiddelaars buren helpen met het herstellen van het onderlinge contact.

Meer informatie
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau van Stichting Netwerk via 0229-212587, www.netwerkhoorn.nl of via www.problemenmetjeburen.nl.

Aanmelden als bemiddelaar kan via: buurtbemiddeling@netwerkhoorn.nl