HOORN - OSG West-Friesland en de Copernicus SG zijn zogenaamde gezonde scholen en zij willen daarom hun leerlingen bewust maken van het belang van een goed ontbijt. Op woensdag 4 november eten tien brugklassen van OSG West-Friesland in hun klas samen. Zij krijgen daarbij online gezelschap van de Hoornse burgemeester Jan van Nieuwenburg. Hij spreekt alle klassen, tijdens zijn eigen ontbijt, tegelijk toe via een online verbinding. Donderdag 5 november is het de beurt aan de brugklassers van de Copernicus SG. Zij zullen online gezelschap krijgen van een Hoornse wethouder. Natuurlijk houden we de regels van het RIVM in acht en wordt er met het ontbijt ook rekening gehouden met kinderen met een allergie.

Gezonde school
Gezonde leerlingen presteren beter, dat is een feit. ‘Gezonde School’ is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Alle scholen van het Atlas College werken, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst, aan thema’s om hun leerlingen bewust te maken. Dat doen ze onder andere via Educatie. Onze scholen besteden in lessen structureel aandacht aan gezondheidsthema’s. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en een positieve houding krijgen tegenover een gezonde leefstijl. De schoolomgeving is daarnaast ook van groot belang, net als de signaalfunctie van docenten en andere medewerkers. Zij herkennen gezondheids- of leefstijlproblemen onder onze leerlingen in een vroegtijdig stadium.

En ze weten hoe ze daar vervolgens op de juiste manier mee omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening). Tot slot leggen onze scholen maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Gezondheidsbevordering betreft hierbij niet alleen de fysieke gezondheid. Ook de geestelijke ondersteuning van onze leerlingen, anti-pestprotocollen, aandacht voor mediawijsheid, roken, alcohol- en drugsgebruik, omgaan met seksualiteit en sport en beweging vallen onder de paraplu ‘Gezonde School’.